arrow arrow
Eric VI the Victorious Bjornsson
(-995)
Gunhild Miecayslavsdatter of Poland
(967-1014)
Olof Skotkonung Eriksson of Sweden
(-Abt 1022)
Estrid of the Obotrites
(Abt 979-)
Ingegjerd Olavsdatter
(Abt 1001-1050)

 

Family Links

Spouses/Children:
Yaroslav I Vladimirovich the Wise of Kiev

Ingegjerd Olavsdatter

  • Born: Abt 1001, Sweden
  • Marriage: Yaroslav I Vladimirovich the Wise of Kiev in 1019
  • Died: 10 Feb 1050, Vyshorod (near Kiev) about age 49
picture

bullet  General Notes:

Born: Cir 1001, Sweden
Marriage: Yaroslav I Vladimirovich the Wise of Kiev in 1019
Died: 10 Feb 1050, Vyšhorod near Kiev at age 49
Another name for Ingegjerd was Anna.
General Notes:
Ingegjerd var datter til Olof Skötkonung av Sverige og obotritiskan Estrid. Han omtales i Snorre som "Olav Svenske" eller "Olav Sveakonge" og Ingegjerd som "Ingegjerd kongsdatter". Hun eide en stor gård på Ulleråker i Simtuna og synes allerede i 1017 å ha vært myndig og å ha levet for seg selv. Kanskje var hun enke eller hadde fått flere besittelser etter sin mor, som da må ha vært død. Hun skulle ha giftet seg med Olav den Hellige, men dette var hennes far imot, og giftermålet kom ikke istand. Oppgiftene om Ingegjerds byrd og ekteskap forekommer tidligst i "Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum" forfattet av Adams av Bremen på 1070-tallet. Yngre og med tildels motstridige detaljer gis i de utførlige islandske berettelser om hennes tidligere forlovelse med den norske kongen Olav den hellige, som fikk nøye seg med hennes illegitime halvsøster Astrid. Den islandske dateringen av Ingegjerds giftemål til 1019 styrkes av den russiske Nestorskrønikaens oppgave om at Jaroslavs eldste sønn ble født i 1020. En islandsk saga beskriver hvordan hun under strider i Russland ble tatt til fange av den norske kongeslektningen Eymund Ringsson, som var i tjeneste hos en fiendtlig bror til Jaroslav, og om hvordan hennes fangenskap ble utnyttet til å påtvinge Jaroslav fredsvilkår. Det finnes også islandske oppgaver om at Olav den hellige og hans sønn, Magnus den gode, i 1029 for en tid tok sin tilflukt til Ingegjerd og Jaroslav, da de hadde blitt landflyktige. Fra Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga: "93. Våren etter kom det sendemenn til Svitjod fra kong Jarisleiv øst i Holmgard; de kom og ville ha oppfylt avtalen fra sommeren før, da kong Olav hadde lovt å gifte sin datter Ingegjerd med kong Jarisleiv. Kong Olav talte med Ingegjerd om saken, og sa han ville at hun skulle gifte seg med kong Jarisleiv. Hun svarte: "Om jeg skal gifte meg med kong Jarisleiv," sa hun, "da vil jeg ha Aldeigjeborg og det jarlsrike som hører til borgen i brudegave." Sendemennene fra Gardarike gikk med på det på sin konges vegne. ..." Nestsorskrønikaen nevner ikke Ingegjerds navn, men oppgir at Jeroslavs hustru døde i 1050. Ifølge en senere utført inskripsjon i Sofiakatedralen i Novgorod kalles Ingegjerd "Anna" i Russland. Denne Anna ble formål for helgendyrkelse, og hennes minne ble feiret 10. februar, 5. september og- sammen med sønnen Vladimir - 4. oktober (Martinov).
Ingegjerd married Yaroslav I Vladimirovich the Wise of Kiev, son of Vladimir I Svyatoslavich the Holy of Kiev and Rogneda of Polotsk, in 1019. (Yaroslav I Vladimirovich the Wise of Kiev was born in 980 and died on 20 Feb 1054 in Vyshorod.)


picture

Ingegjerd married Yaroslav I Vladimirovich the Wise of Kiev, son of Vladimir I Svyatoslavich the Holy of Kiev and Rogneda of Polotsk, in 1019. (Yaroslav I Vladimirovich the Wise of Kiev was born in 980 and died on 20 Feb 1054.)Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 24 Sep 2005 with Legacy 6.0 from Millennia