Rurik of Novgorod
(-879)
Igor I Rurikovich of Kiev
(875-945)

 

Family Links

Spouses/Children:
Saint Olga of Pskov

Igor I Rurikovich of Kiev

  • Born: 875
  • Marriage: Saint Olga of Pskov
  • Died: 945 at age 70
picture

bullet  General Notes:

Born: 875
Marriage: Saint Olga of Pskov
Died: 945 at age 70
Cause of his death was assassination.
General Notes:
Rurik's successor Oleg (d. 912) conquered Kiev (c. 882) and established control of the trade route extending from Novgorod, along the Dnieper River, to the Black Sea. Igor (allegedly Rurik's son; reigned 912-945) and his successors--his wife, St. Olga (regent 945-969), and their son Svyatoslav (reigned 945-972)--further extended their territories. Igor etterfulgte Oleg som hersker over "Kievan Rus". Ifølge en russisk middelalderkrønika (Beretningen om forgangne tider [påbegynt 1037-39]), var Igor sønn til Rurik. Han regnes som den virkelige grunderen av det russiske fyrstedømmet. Kijev var rikets sentrum og omliggende slaviske stammer ble beskattet i skinn og penger. Hans ekspedisjon i 941 mot Konstantinopel ble slått ned av grekerne. Et nytt angrep i 944 førte til forhandlinger og en kommersiell avtale med Bysants i 945. Igors hustru, senere Sankt Olga, ble regent for deres sønn, Svyatoslav, etter hans død. Samtidig som det i Europa på 900- og 1000-tallet var en utvikling i gang mot store territorialstater med grunnlag i romersk og germansk tradisjon, utviklet det seg et helt nytt kraftsentrum i den østlige delen av Europa. Det var Russland som vokste frem på slavisk grunn, oppblandet med et sterkt kulturinnslag fra det østromerske rike, det vil si Bysants. Mellom disse maktgrupperingene forsøkte enkelte mindre statsformasjoner å gjøre seg gjeldende. De viktigste av dem var Böhmen, Mähren, Polen og Ungarn, og de store maktkoalisjonene søkte å utvide sin innflytelse over disse områdene. I Novgorod kontrollerte rus-høvdingen Rurik ca. 862-79 de nordlige delene av østerleden, mens stammefrendene hans, Askold og Dir, i Kijev hadde kontrollen over rutens sørlige avsnitt. Da Rurik døde, var sønnen Igor (Ingvar) ennå et barn. Hans slektning og formynder Oleg (Helge) overtok ledelsen (880-912) og begynte å utvide slektens maktsfære. Ved svik fikk han myrdet Askold og Dir og okkuperte Kijev, som nå ble Russlands hovedstad, "de russiske byers mor". Da han senere inntok Smolensk, kontrollerte han et rike som strakte seg langs handelsleden fra Finskebukta og Ladoga til Dnepr's nedre løp, der nomadestammen petsjenegerne lå i bakhold ved elvestrykene og ventet på de reisende. Særlig i vest lyktes det Oleg å underkue endel slaviske stammer med våpenmakt. En liten skandinavisk overklasse av krigere og storkjøpmenn hadde ledelsen i et multinasjonalt samfunn som foruten slaver også innbefattet finskbeslektede folkeslag. Rikets fremste handelsbyer var etter alder og rang disse: Kijev, Tsjernigov, Pereyaslav, Novgorod og Smolensk. Fordi det lyktes å holde petsjenegerne borte fra Dnepr's nedre løp, og som en følge av angrepet på Bysants i 907, ble ferdselsveiene for fjernhandelen åpnet på ny, og med handelen kom også fruktene av den sørlige høykultur til Russland. Det unge Russland opplevde en tid preget av kraftig utvikling. Oleg døde omkring 912, muligens så sent som i 922 ifølge "Novgorod Lietopis". I Igors regjeringstid fortsatte den indre stabiliseringen av riket, særlig fordi stadig flere slaver begynte å nå opp til ledende stillinger, samtidig som varjagerne i stadig større utstrekning begynte å smelte sammen med den slaviske majoriteten. De "russiske" representantene i de første avtaler med Bysants hadde skandinaviske navn, men etter Igors korstog i 941 og 944 fantes det et ganske sterkt innslag av slavere blant forhandlerne om forretningsavtaler. Kort tid etter hjemkomsten fra kampanjen mot Bysants, ble Igor drept i kamp med den slaviske Drevlianstammen nær byen Iskorosten i et forsøk på å samle inn en tvungen ekstraskatt. Dereva var den viktigste byen i denne folkegruppens område.
Noted events in his life were:
• Acceded: Grand Prince of Kiev, 912.
Igor married Saint Olga of Pskov. (Saint Olga of Pskov was born in 890, christened circa 957 in Constantinople [now Istanbul, Turkey] and died on 11 Jul 969 in Kiev.)


picture

Igor married Saint Olga of Pskov. (Saint Olga of Pskov was born in 890, christened about 957 in Constantinople (now Istanbul, Turkey) and died on 11 Jul 969.)Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 24 Sep 2005 with Legacy 6.0 from Millennia