Arpad of Hungary
(-907)

 

Family Links

Spouses/Children:
Unknown

Arpad of Hungary

  • Marriage: Unknown
  • Died: 907
picture

bullet  General Notes:

Marriage: Unknown
Died: 907
General Notes:
Árpád the founder of Hungary, the high prince (fejedelem) was the son of Álmos, and ruled the Hungarian area between 895 and 900. He was the leader of the Magyar tribes who occupied the Carpathian basin in 896, following the Huns by the same route they used to enter Europe from the Urals. He was also the first ruler of the settled Magyars, holding the first parliamentary session with 40 other nobles on horseback before 900 AD. The 40 nobles and Árpád represented an extended family that had migrated from somewhere around the Ural Mountains. Upon entering the Carpathian basin, they represented about 200,000 people who had been traveling from their original location for about 25 years. Considering losses along the way, approximately 500,000 people had gotten up and left. It is also known that three other Magyar speaking groups left this same area about the same time. One went west and north settling in what today is known as Lapland and Estonia. One went east and north and currently have descendants living in Siberia, somewhat north of Lake Baykal. A third group of about the same size as the one that departed for Hungary settled north of Iran. They were wiped out in the ensuing conflicts with the Mongolians and the Persians. So, the interesting question is "Why and how did over a million people who shared a common culture, decide to move on?" His children were Tarhos (Tarkacsu), Üll? (Jeleg), Jutas (Jutocsa), an unknown child and Zolta (Zaltasz). ______________________________________________ Høvding over ungarerne 896 - 907. Arpad ble prins av Ungarn omkring 894. Han var den første ungarske storfyrste og magjarernes anfører da de ved år 900 erobret Ungarn. Fra ham nedstammer de senere konger av Ungarn like ned til Andreas III (1000 - 1301) som derfor kalles "Arpader". Arpaderslekten var konger av Ungarn 997 - 1301. Arpad betegnes som en noe dunkel historisk person. Han skal ha fullført magjarernes utbredelse til platået ved midtre Donau som begynte under Almos (800 - 844). Den siste kalles en halvt legendarisk person. Arpad skal stamme fra Attila som ble konge over hunnerne i 401. Etter Ludvig "den Tyske"'s død ble ungarerne eller madjarene stadig farligere og mer pågående, og til slutt sto østfrankerne fullstendig vergeløse overfor dem. Ungarerne var et folk som var beslektet med hunnerne og tilhørte den finsk-ugriske folkestammen. Fra sine opprinnelige boplasser ved Volga hadde de på 800-tallet dratt vestover og slått seg ned på slettene omkring Donau og Theiss. Der ble de etterhånden mer og mer plagsomme for alle nabolandene, det østromerske rike, Tyskland og Italia. Ungarerne var et halvvilt nomadefolk som bodde i telt om sommeren og i sivhytter om vinteren, og det gikk de forferdeligste rykter om at de pleide å rive hjertet ut av brystet på sine falne fiender for å spise det og siden drikke blodet deres. Ypperlige ryttere og sikre skyttere som de var, pleide de å bringe forvirring i fiendens rekker ved lynsnare, overraskende angrep, for så å sende en skur av piler mot dem. Ved å late som om de flyktet, fikk de lokket fienden ut av sine faste stillinger, men så kunne plutselig en sterk reserve av ungarere bryte fram fra et bakhold og kaste seg over forfølgerne. Det var forferdelig å se disse hardbarkede krigerne når "synsranden med ett ble formørket av deres rytterskarer og tusenere av hjelmer dukket opp som av et avgrunnsdyp". Herjende, plyndrende og brennende stormet disse hordene fram og spredte død og fordervelse hvor de kom. Fra begynnelsen av 900-tallet var Tyskland i flere decennier fullstendig prisgitt dette halvville folket som ikke hadde noen forståelse for kulturelle verdier. Helt opp til Bremen i nord og til Roma og Syd-Italia i syd våget de seg. Flere ganger satte de til og med over Rhinen, på flåter som de bygget av tømmer fra Schwarzwald, og hjemsøkte Frankrike.
Noted events in his life were:
• He was a Prince of the Magyars in 886.


picture

Arpad married.


pictureHome | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 10 Feb 2010 with Legacy 7.4 from Millennia